Maatregelen n.a.v. persconferentie 28 september 2020
Vanaf 6 juli gold in de sector kraamzorg een verruiming van de kraamvisite thuis bij gezinnen waar géén (verdenking op) Covid-19 is. Het advies sinds die tijd is dat voorzichtigheid geboden is met de visite tijdens de kraamweek. Naar aanleiding van nieuwe maatregelen gaat  het oude advies opnieuw gelden waarin restricties zijn voor de kraamvisite.

Binnen de verruimingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting.

(Verdenking op) besmetting:

Per 11 mei 2020:

 • Bij (mogelijke) besmetting wordt 3 uur fysieke zorg geleverd door de kraamverzorgende. Op voorwaarde dat er voldoende PBM in de regio aanwezig is en indien ‘zinnig en gepast’, kan worden overwogen de zorg uit te breiden en te verdelen over meerdere momenten op de dag. Ook voldoende personeelscapaciteit is hierbij van belang.
 • Belangrijk is dat de intake bij een (vermoedelijke) besmetting niet aan huis wordt gedaan. Advies is om dit uit te stellen of telefonisch te doen, of een combinatie hiervan. Daarnaast wordt ook kraamvisite in dit geval afgeraden.

 

In kraamgezinnen waar geen (verdenking op) besmetting is:

Per 1 oktober 2020:

 • Het blijft mogelijk om een intake aan huis te doen, echter kunnen regionaal, afhankelijk van het risiconiveau in die specifieke regio, andere afspraken gemaakt worden in het KSV en het VSV. NB. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt uitgevraagd of er COVID-19 klachten in het kraamgezin zijn.
 • ten aanzien van de kraamvisite:
 • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken is het advies om geen kraamvisite langs te laten komen zolang de kraamverzorgende in huis is.
 • Vanuit de overheid geldt de maatregel dat er maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn. Ook hier geldt dat afhankelijk van de regio en het risiconiveau in die regio het mogelijk is dat één bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt.

  Leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerker vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Het advies is ten alle tijden dat men voorzichtig moet zijn! Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende. Voorwaarden voor bezoek zijn:

 • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
 • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen

De voorkeur blijft ten alle tijden dat bezoek enkel komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

Op regionaal niveau kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden.
In de (poli)klinische setting gelden de regels van het ziekenhuis.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kijk je op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351.
Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.

 

Met vriendelijke groet,

Team Kraamzorg De Ervaring

 

eerste uren thuis