Klachten zijn bespreekbaar.
De kraamverzorgende wil er voor zorgen dat je/ jullie
de beste zorg krijgen.
Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.
Bespreek dit eerst met de kraamverzorgende.
Komen jullie er samen niet uit of vind je dit lastig?
Bel dan ons algemene nummer 06-13204260 of stuur
een mail naar info@kraamzorgdeervaring.nl
Is je klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kun
je een officiële klacht indienen via
De klachtencommissie van de NBVK (Nederlandse
Beroepsvereniging van Kraamzorg)
Www.NBvK.nl
Alle kraamverzorgenden bij Kraamzorg De Ervaring zijn
ingeschreven in het kwaliteitregister van de KCKZ