Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Neem bij onduidelijkheden of vragen gerust contact met ons op.

Je hebt dan zoals bij andere kraaminstellingen alleen de eigen bijdrage van € 4,80 per uur (2021). Soms wordt de eigen bijdrage (gedeeltelijk) vergoed door je aanvullende verzekering.